Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Derulator

O şansă mai bună pe piaţa muncii pentru angajaţii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism

Obiectivul proiectului este dezvoltarea capitalului uman și cresterea competitivității economice în Regiunea N-E prin :

a) promovarea și spriinirea accesului a 110 de angajați din Județul Iași la programele de FPC în vederea obținerii de catre aceștia a unei calificări complete prin:

- informarea, consilierea și orientarea profesională a 50 de angajati;

- formarea a 60 angajați preponderent ai firmelor de turism ca agenți de turism-ghizi (30 angajati), administratori pensiune turistică (30 angajati) și

-certificarea cunoștințelor dobândite pe alte căi decât cele formale, în cadrul Centrului de evaluare a competențelor EuroEd, pentru 50 angajați, în special a celor din domeniul turismului pentru ocupațiile: administrator pensiune turistică, lucrător în alimentație, bucătar;

b) promovarea beneficiilor FPC și a certificarii cunostințelor dobândite anterior în randul angajaților, managerilor întreprinderilor și a altor grupuri interesate prin realizarea unei campanii de informare cu privire la modalitățile de calificare sau recalificare a angajaților în Județul Iași.